Parcourir le wiki

De PolimaWiki
List:163
Coordinates 43° 36' 38", 3° 52' 35"Latitude : 43.610769444444
Longitude : 3.8767166666667
  +
Cote Joffre5 (ancienne cote) +
Folio 14  + , 15  + , 16  + , 17  + , 18  + , 19  + , 20  + , 21  + , 22  + , 23  + , 24  +
Incipit Aussi escrivem los noms dels cossols de mestiers  +
Istitution Archives municipales de Montpellier  +
Langue Latin, Langue vernaculaire  +
Liste Liste avec retours à la ligne  +
Nation FRANCE  +
Nom auteur Anonyme  +
Nom du déposant Nicolas Morel  +
Periode 1350-1400  +
Région Languedoc-Roussillon  +
Support parchemin  +
Support 2 codex  +
Transcription Aussi escrivem los noms dels cossols de me
Aussi escrivem los noms dels cossols de mestiers / de lan .M.CCC.LV ayssi cant a par desotz / De lescala del dimergue / Per notaris / maistre / maistre / Per barbiers / En G. Belloc / En Berenguier del Sauze / Per tenchuriers / En P. Salas / En Fermin Razols / Per mazeliers de moutos / En Esteve Boquier / En Johan la Costa / Per mazelier de buou e de porcs / En Johan Sabatier Bastier / En R. Duran Porcatier /
Sabatier Bastier / En R. Duran Porcatier /  +
Transcription Manuscrit Per lescala del dimergue {Maistre Jacme de
Per lescala del dimergue {Maistre Jacme de Sant Johan notari / En G. de Suelhas mazelier} M(aistre) P. de Varanegues notari Per lescala del dilhus {En G. Folcaut pelicier / En P. Rouver sedier} En Cauzit Daude cedier Per escala del dimars {En B(er)nat Crestina blanquier / En Eymeric Duran laurador }En Johan Malquier laurador Per escala del dimecres {En P. Rossel coyratier / En Arnaut Domergue} En Johan Olivet coyratier Per escala del dijous {En Antoni Jeves mercadier / En Beraut del Gra canabassier}En Raymon Jorda canabassier Per escala del divenres {En Gari Guihem drapier / En RaymonDuran orgier} En P. de Vallobieyra orgier Per escala del dissapte {En Pos Nazari fustier / En Jacme Satgier} En P. Fabre al riquet
/ En Jacme Satgier} En P. Fabre al riquet  +
, Ayssi escrivem los noms dels .LX. elegitz
Ayssi escrivem los noms dels .LX. elegitz del an .M.CCC.LV. per lan endevenidor de lan / M.CCC.LVI. Els crozatz son aquels senhors que cossols de la vila de Monpeslier // ¶ Per taulas / ‡ Lo senher Guiraud Quintalier, cambiador / Lo senher Guiraut Joves, cambiador / Lo senher P. de la Gautru, cambiador / Lo senher Antoni Joves, cambiador / Lo senher G. Domergue, cambiador / ¶ Per taulas e per pebraria / Lo senher Bernat Boza, cambiador / Lo senher Bernat Agulho, cambiador / ‡ Lo senher P. Pelligrin, cambiador / Lo senher P. Ymbert, cambiador / Lo senher Johan Natural, pebrier / ¶ Per pelissiers e sediers / Lo senher Arnaut Sabatier, pelissier / Lo senher P. de Bel Pueg, pelissier / Lo senher G. Folcaut, pelissier / ‡ Lo senher G. del Oliu, pelissier / Lo senher Johan Roqueta, sedier / ¶ Per orgiers / Lo senher P. Gaubert, orgier / Lo senher Raymon Duran, orgier / Lo senher Rigaut Agulho, orgier / Lo senher B. de Caunas, orgier / Lo senher Johan Clapareda, orgier /
gier / Lo senher Johan Clapareda, orgier /  +
, ¶ Per plassa e p(er) draparia de Sant Ferm
¶ Per plassa e p(er) draparia de Sant Fermin / Monsenh Guilhem Pos cavalier, borzes / Lo senher G. Cauzit Maier de Jorns, borzes / ‡ Lo senher Raymon Gros, borzes / Lo senher Johan de Conquas, borzes / Lo senher B. Franc, drapier / ¶ Per draparia vermelha / Lo senher Esteve Rosier, drapier / Lo senher Jacme Guilhem, drapier / Lo senher Johan Colombier, drapier / ‡ Lo senher Andreu Telhol, drapier / Lo senher Gari Guilhem, drapier / ¶ Per canabassiers et especiayres / Lo senher Raymon de Colet, canabassier / Lo senher B. Delgra, canabassier / Lo senher Huc Ervin, canabassier / Lo senher B. Agrefuelha, canabassier / ‡ Lo senher Jacme de Rodes, especiayre, canabassier / ¶ Per mazeliers e peyssoniers / Lo senher Johan Gauzi, mazeliers de moutos / Lo senher Johan Caslar, mazeliers de moutos / Lo senher Bereguier (sic) Boysset, mazelier de buous / ‡ Lo senher Bernat de Nozilhan, mazelier de porcs / Lo senher Raymon Laurier, peyssonier //
/ Lo senher Raymon Laurier, peyssonier //  +
, Per peyssaniers / En R. Chalquet / En P. B
Per peyssaniers / En R. Chalquet / En P. Bec / Per cabassiers / En G. Deidie / En G. Guaraut / Per chaudelier / En Johan de Braffa / En Guir. de la Veyrieyra / Per pestres / En R. Masvielh / En Duran Gardiola / En R. de Mayras / En Jon Castel / Per formers / En Johan Piquet / En O. Dayret //
ormers / En Johan Piquet / En O. Dayret //  +
, Per postier / En B. Miquel / En Jac(me) Am
Per postier / En B. Miquel / En Jac(me) Amelhan / En P. Johan / En B. Bonet / Per mondayres e barutelayres / En Sicart Benezeg / En G. del Serre / En Fermin de Nonas / Per poliers / En Johan Castel / En R. Bruguier / Per m(er)ciers de n(ostr)a Dona de Taulas e del plan / En Deo Ambrosi / En B(er)enguier Folhan / Per m(er)ciers de Sant Fermin / En B. Cayrolet / En R. Teron / Per m(er)ciers del Castelmonto e sediers / En P. Goderc / En Symon del Oliu / Per alberguiers del Pilar Sant Gili / En G. del Pin / En Atarias Raymon / Per sediers / En G. Rebol / En Raymon Olivier / Per sartres de dins los murs / En Johan Fornel / En P. Belafan / En P. Morial / En Marquet / Elegitz p(er) auzir los comtes de la espessas del fossatz e de la caritat / En B(er)tran Morlay / En Johan Varcays / Per sartres foras los murs / En Jaufre de Sant Flore(n)ti / En Benezeg Arman / Per cosselhiers de sartres / En Johan Selier / En Jon Carrieyra / Per jupiers et coberturiers / En P. Marc / En Paulo Lescandalhayre / Per veyriers / En G. Costel / En Johan Costa / Per oliersiii / En Esteve Pradier / Per alberguiers de Saunaria / En Miquel Marinet / En P. Raymon
aunaria / En Miquel Marinet / En P. Raymon  +
, Per veliers / En Mathieu Salas / ¶ Perl l
Per veliers / En Mathieu Salas / ¶ Perl lescala del dilhus / Per peliciers de penas vayras / En Johan Gauano / En G. del Oliu / En P. Contasa / Per peliciers de la dogua / En Mondo Gavio / En B. Abas // Per bayssayres et tondedors / En Frezol Dalbi / En Jon Symon / Per barraliers / En B. Gantart / En Bermon Mari / Per seliers / P. Sivadon / En Bermon Mari //
r seliers / P. Sivadon / En Bermon Mari //  +
, ¶ Per lescala del dimars / Per blanquier
¶ Per lescala del dimars / Per blanquiers / En Raymon Cap de Prohome / En Gregori Brugieyra / En Johan Micholau / En Esteve Mo(n)t Juzieu / En Johan Robert / Per conresayres / En Antoni Raobs / En Jon Olivier / Per vayradors e gardas del mestier / En Jon Rossanel / En P. Boier / Per merciers revendeures / En P. Clausel / En B. Fanabregol / En P. Enric / En G. Fare(n)tina / Per merciers de la Fabraria e gardas del pezes / En Raymon del Mas / En Esteve Malhautart / Per lauradors de la Barcas / En Jac(me) Jobin / En Martin Garin / Per lauradors de Monpeslayret / En Azemar Cristol / En B. Gili / Jonet Gili / Per lauradors del Ca(m)p den Conquas / En B(er)tran Entraygas / En Johan Pataon / Per lauradors de las Balmas / En Johan Balbia / En P. Andreu / En B. Bauzili / Per lauradors de la Villa franqua / En Thomas Sabata / En Johan Galaup / En. Johan Preuzel / Per lauradors del Legador / En Jac(me) Fallort / En Johan Bezes / En P. Perjohan /
allort / En Johan Bezes / En P. Perjohan /  +
, ¶ Per coyratiers e p(er) fabres e p(er) sa
¶ Per coyratiers e p(er) fabres e p(er) sabatiers / ‡ Lo senher de P. Trossel, coyratier / Lo senher Johan Benofarem, coyratiers / Lo senher P. Lautier, fabre / Lo senher Tomas Boissieyra, fabre / Lo senher P. Estanhol, sabatier / ¶ Per blanquiers / ‡ Lo senher G. Pozaran, blanquier / Lo senher Raymon Cap de Prohome, blanquier / Lo senher B. Crestina, blanquier / Lo senher Salvayre Gibaut, blanquier / Lo senher P. de la Bruguieyra, blanquier ¶ E foron Lo senhers de Latas / Maistre P. Guilabert, notari / En P. Samas Jove / En Pons Morrut / En Pons Poiol ¶ E foron clavaris de la moneda / Le senher En Andrieu Tilhol <blanc>
Le senher En Andrieu Tilhol <blanc>  +
, ¶ Per peyriers e p(er) fustiers / Lo senhe
¶ Per peyriers e p(er) fustiers / Lo senher B. Bani, peyrier / ‡ Lo senher Pons Giruays, peyrier / Lo senher Johan Guilhem, peyrier / Lo senher Pons Nazari, peyrier / Lo senher Guilhem Abelha, fustier / ¶ Per lauradors / Lo senher Eymeric Duran, laurador / ‡ Lo senher P. del Conh, laurador / Lo senher Esteve Paiol, laurador / Lo senher Martin Guarin, laurador / Lo senher B. Dalmas, laurador / E foron sendics de la vila de Monpeslier / Lo senher En Esteve Rozter Maior de Jorne m(er)cadier / Lo senher En B. Franc, drapier ¶ Cossols de mar / Lo sen / Lo sen / Lo sen / Lo sen //
mar / Lo sen / Lo sen / Lo sen / Lo sen //  +
, Per cordiers e ferratiers e p(er) garda de
Per cordiers e ferratiers e p(er) garda del mestier / En Beraovos Bernat / En Johan Yssartils / Per lauraradors del Coral / En P. Dassas filh den P. Dassas / En Johan Gos / Per lauradors de la Villa nova / En Martin de Montrial / En Jac(me) Symon / Per lauradors del Portalet de la Villa nova / En Jacme Bonet / En Jacme Lausa / Per lauradors del Temple / En G. de Nan / En G. Cazelas // Per lauradors del Plan dels Oliviers / En P. Ferrieyras / En Jac(me) Chaudie / Per lauradors d(e)l Peyro de S(ant) Jac(me) de Pos d(e)l Oliu et d(e)l Sauze / En Johan Cazelas / En Miquel Costulat / En Jon Bomer / Per lauradors del tribi dels lauradors sotz Lalvaura / En Johan Alaman / En P. Frances / Per lauradors de la Colonda / En Jon Cruols / En G. Seyras / En Johan Passart //
ruols / En G. Seyras / En Johan Passart //  +
, Per ortolas de Sant B(er)tholmieu e de fra
Per ortolas de Sant B(er)tholmieu e de frayres menors / En G. Miquel / En R. Faltan / Per ortolas del Carme vielh de Sa(n)t Cosme e de Botoneta / En Miquel Peyroza / En Phelip Lombart / En P. Crespin / Per baniers / En B. Huguet / En Peyret Junin / En Johan Aragon / Per sirvens de la Cela nova / En Duran Clap ¶ Per lescala del dimercres / Per coyratiers / En B(er)tolmieu Muriolan / En Raymon Fanabregol / En Johan Jacme / Per sabatiers de carrieyra nova / En Esteve Quier / En. G. Poudras / En P. de Bezes / Per sabatiers de Sant Jac(me) et de s(an)ta Eularia / En Raymon Giraut / En G. Estanhol / Per sabatiers del Corral / En Jon Dassas / En G. Merle / Per sabatiers de Saunaria e de la Peyras / Raymon Martin / En Arnaut Faet / Per sabatiers de la bat danhana e d(e) la Blancaria / En. B. Banhol / En G. Eymeric / Per grotliersi de dins e de foras los murs / En P. Cadel / En P. Cadel Locatala / Per fabres de la Fabraria / En Raymon Almayras Menescalc / En Johan Rival / Per fabres del corral e del portal S(ant) G(uilhe)m / En B(er)tolot Auzel Menescalc / En P. Asaut cotelier / Per fabres de Saunaria e de Sant Thomas / En Raymon del Serre / En B. Vilar / Per fabres del pilar S(ant) Gili e p(er) payroliers / En Martin Frances Menescalc / En P. B(er)nat Cotelier /
nces Menescalc / En P. B(er)nat Cotelier /  +
, Per sabatiers de s(an)ta Anna / En Johan C
Per sabatiers de s(an)ta Anna / En Johan Chaynac / En Jon Emblar / Per sabatiers de la carrieyra de S(ant) G(uilhe)m / En B. Calvi / En B(er)tran Baysso / Per sabatiers de la grilharia et del pilar de S(ant) Gili / En P. Mercier / En Jon de Sant Lis / Per fabres del portal de Latas / En Johan Capel cotelier / En Jac(me) Pages Menescalc / Per fabres del Legador e de la Blancaria / En Johan Trenquier / Johan Fabre de las Matelas / Per fabres del Peyro e de Sant Jacme / En Robert Domergue / En Jac(me) Aysselin Menescal / Per merciers de la Gulharia / En P. de P(er)tot / En Marquet Alixandre //
n P. de P(er)tot / En Marquet Alixandre //  +
, Per seunturiers / En Jacme Amalric / En Jo
Per seunturiers / En Jacme Amalric / En Johan de Crueyas / Per freniers / En B. Rotafuelh / En Raymon Verdelha / Per espaziers / En Jac(me) Espanhol / En B(er)tran Rossel / Per cambiers, rompedors, e teyssedors / En G. Passart / En P. Blanc / En G. Goderc / Per rompedors e cordiers / En Berenguier Papin / En P. de Casanegues / Per gayniers / En Johan Albanel / En Nicholau Roza / Per liayres del Campnou / En Loys de Felinas / En Esteve Molieyras / Per liayres de la peyra / En B(er)tran de Sant G(uilhe)m / En Johan Galaup / Per especiayre / En Johan Mouto / En B(er)tholmieu Mitas / Per pebraria sobeyrana / En G. Saucho / En Daude G(ri)maut / En B(er)enguier Fornier / Per pebraria de m(er)cat / En Jac(me) de Pinha / En B(er)enguier Banas / Per bastiers / En Andrieu Gilbal / En B. Blaco / En Raymon Cavalier /
ilbal / En B. Blaco / En Raymon Cavalier /  +
, Per esporteliers et escarseliers / En Jon
Per esporteliers et escarseliers / En Jon destraborc / En Arman Hueydile / ¶ Per lescala del dijous / Per cambiadors et taulas tenens / En P. Mayssens / En Benezeg de Ribauta / En P. Benezeg / En Jacme Ribieyra / En G. Domergue / Per canabassaria del Peyro / En B. del Colet / En Bertran Rafin / Per canabassaria del cossolat / En Huc Hervin / En G. Dagrefuelha / Per candorayres de ribieyra / En Jon Miquel / En B. Delcros // Per argentiers / En Jon de Lunel / En B. Saurel / Per merciers de Sant Nicholau / En G. Gari / G. Bairiac / Per batedorsi de telas blancas / En B(er)tran de Sant G(uilhe)m / En Posset Q(ui)nta / Per encantayresii et escrivas / En G. Raols / En Raymon Sardanier / ¶ Per lescala del divenre / Per plassa / En G. de Conquas / En P. Sabos //
plassa / En G. de Conquas / En P. Sabos //  +
, Per draparia vermelha / En B(er)tholmieu R
Per draparia vermelha / En B(er)tholmieu Raort / En Esteve de Combalhols / Per draparia de Sant Fermin / En G. de Mo(n)t Juzieu / En B. Bertolmieu / Per draparia de s(an)ta Cros / En B(er)tolmieu Alegre / en P. Solas / Per orgiers del Peyro / En P. Gaubert / En Raymon Duran / En B. Poiol / En Rigaut Agulho / Per orgiers del Pilar Sant Gili / En P. Massip / En Jon Glieyas / Per pelhiers / En Jacme Bia / En G. Cayrier / Per corratiers raubas portans / En B. Arnaut / En B. Guiraut / ¶ Per lescala del dissapte / Per fustiers del portal de Latas / En P. Salvanh / En Nicholau Barralier / En Johan Arnaut / Per fustiers del portal del Peyro / P1. Ros Jove / En Mathieu Costa / En P. Sobransier / Per fustiers del Portal nou / En P. Pelagal / En B. Plancas / Per fustiers de Blancaria / En Arnaut Costa / En Raymon Mandagoza / Per peyriers / En Jac(me) Raols / En Esteve Solgras / En Jacme Satgier / Per manobrasi / En Duranco Bosc / En Johan de Pannas / En Posset Darle /
c / En Johan de Pannas / En Posset Darle /  +
, Per floquiers / En Monet B(er)tran / Per f
Per floquiers / En Monet B(er)tran / Per fondeguiers de mercadiers / En P. Mauryset / En Hugo Malsant / Per candeliers de ceu / En B(er)mon Rogier / En Guilhemes Pilavena / Per farniers / En B(er)tran Vilaret / En P. Albergo / En P. Balmier / Per mouniers / En Johan Prunet / En G. Aligas / En B. Bruguieyra / En Raymon del Peyro / Per corratiers e messatgiers de Saunaria / En Raymon Conort / En Duran de Pratz / En P. Bezers //
nort / En Duran de Pratz / En P. Bezers //  +
, Per taverniers / En P. Olivier / En G. Dur
Per taverniers / En P. Olivier / En G. Duran / En Miquel Terras / Per plumbiers / En P. Fesquet / Per batedors de fuelha daur e dargent / En Johan Lalaman / En Antoni de Lucha / Per arbalestiers / En Duran Grasset / En B. de Lesinha / Per companhos doriaria del Peyro / En Johan Segur / En B. del Serre / Per companhos del Pilar S(ant) Gili / En Johan del Fraycher / En P. Lolemoz / Per capeliers e batedors de coton / En Johan Lo Capelier / En Esteve Cordoa / Per carretiers / En B. Contastin / En Johan Bedos / En Huguet Ceralh / Per rauziers / En P. Leugles / En Johan Gario(n) / Per pozandiers / En B(er)tolmieu Sivadier / En P. Vigot < blanc>
mieu Sivadier / En P. Vigot < blanc>  +
, Per corratiers de la Peyra / En B. de Fari
Per corratiers de la Peyra / En B. de Farinieyras / Per redayres e bresayres / En P. Guiraut / En Jon de Castelnou / Per saliniers / En Johan Fregieyras / En P. Matas / Per menestriers / En G. Boysser trompayre / En Johan Cordier / En Jonet Aymes carnamuzayre / En Michelet Tavi taboroyayre /
namuzayre / En Michelet Tavi taboroyayre /  +
, Ayssi escrivem los noms dels .XXXV. elegid
Ayssi escrivem los noms dels .XXXV. elegidors dels senhors cossols de Monpeslier de lan .M.CCC. / LV. per lan esdevenidor de .LVI. e son elegidors aquels que son crozatz. / ¶ Per escala del dimergue / En Guiraut de Parlan, boatieri / En Raymon Amic, moutonier / En Jon Jove, moutonier / En Raymon Cabrier, porcatier / ‡ En B. Fabre, peyssonier / ¶ Per lescala del dilhus / En Mathieu de Cavanat, pelicier / En Jon Gavanon, pelicier / ‡ En P. de Golones, pelicier / En Jon Robert, pelicier / En Cauzit Daude, sedier / ¶ Per lescala del diious / ‡ En Johan Martin, canabassier / En B. Serviola, canabassier / En P. Catala, cambiador / En Daunisi Cardona, cambiador / En Raymon Solas, pebrier / ¶ Per lescala del divenres / En B. Roart, drapier / En Raymon Bonamic, drapier / En P. Lucia, borzes / En P. Costa, orgier / ‡ En G. Ribamala, orgier /
Costa, orgier / ‡ En G. Ribamala, orgier /  +
, ¶ Per lescala del dimars / En Johan Malqui
¶ Per lescala del dimars / En Johan Malquier, laurador / En Jacme Sospont, laurador / En Esteve Robert / En Pos Guibaut / ‡ En Jon Nicholau / ¶ Per lescala del dimecres / ‡ En Johan Bonafos, coyratier / En P. Cortils, coyratier / En Arnaut Domergue, sabatier / En Gari Fabre, fabre / En Raymon Del Serre, fabre / ¶ Per lescala del dissapte / En Raymon Menerba, fustier / En Raymon Martelenas, peyrier / En P. Obavier, peyrier / ‡ En P. Salvanh, fustier / En P. Dayric, fustier /
Salvanh, fustier / En P. Dayric, fustier /  +
, Ayssi escrivem los noms dels cossols de me
Ayssi escrivem los noms dels cossols de mes-/tiers de lan .M.CCC.LVI. Ayssi cant apar desotz / ¶ De lescala del dimergue / Per notaris / maistre Duran Bosquier / maistre Bere(n)guier Montilhar/ Per barbiers / M(aistr)e P. de la Faga / M(aistr)e G. Berroyer / Per tenchuriers / En P. del Bruc / En Andrieu Castanet / Per mazeliers de motos / En Jon Jouve/ En Raymon Amic / Per mazelier de buous e de porcs / En Berenguier Gui / En G. Corin / Per peyssaniers / En Frances del Cres/ En P. Fumat / Per formers / En Gui(raut) Bodon / En Jon del Boys / Per postier / En Esteve Salavio / En Jon Despratz / En Perrot Delmat / En B(er)nat Jacony / Per mundayres e barutelayres / G. Bertolmieu / En Jon Teulet / En Jon Delorreva / Per poliers / En P. Rial / En B(er)tolmieu Cleme(n)s / Per m(er)ciers de n(ostr)a Dona e del plan de Taulas / En Sequier Lauza / En Jac(me) Danglars / Per merciers de Sant Fermi / En B. Martin / En Nicholau Moto/
t Fermi / En B. Martin / En Nicholau Moto/  +
, Per cabassiers / En Jon Jaufre / En Esteve
Per cabassiers / En Jon Jaufre / En Esteve Sanoya / Per chaudelier / En G. de Casa Vielha / En Jon Escot / Per penheyres e vitriers / En Guill(el)mes Ratif / En Guill(el)mes Bergonho / Per pestres / En B. Malheta / En B. del Oliu / En P. Castel / En Salvayre Selnas / Per merciers del Castelmonta e p(er) sediers / En Jo(han) Aralh / En P. de Nau / Per alberguiers del Pilar Sant Gili / En En Bertran Fevelh / En Esteve Falguieyras / Per alberguiers de Saunaria / En Jacme Raymon / En Berenguier Frotgayres / Per veliers / En Johan Calvet /
otgayres / Per veliers / En Johan Calvet /  +
, ¶ De lescala del dilhus / Per peliciers d
¶ De lescala del dilhus / Per peliciers de penas vayras / En P. de Bel Pueg / En Mathieu Cavanac/ En P. de Golonem / Per peliciers de la dogua / En B. Guinart/ En Frances de Votz / Per sediers / En Johan Patau Maior de Jorns/ En G. Penheyre / Per sartres de dins los murs / En G. de Lauzana / En Jo(han) Brune(n)cart / En G Guinhalebres / En B(er)tran Morlan / Elegitz p(er) auzir los comtes de la despessas fachas / Per la caritat e p(er) los fossatz / En Pe. Pons / En Esteve de Pantayssier / Per barraliers / En Esteve deRieumal / En Esteve Columbier / Per seliers / En Anequi Selier / En Jon Copet / ¶ Per lescala del dimars / Per blanquiers / En Esteve Robert / En B. Crestina / En P. de la Grugiveyres / En P ; de la Comba / En Salvayre Tibaut / Per conresayres / En Esteve de la Venc / En Benezeg del Boys / Per vayradors e gardas del mestier / En Jo(han) lo Chu/a/lomer / En Jon Bofilh/
En Jo(han) lo Chu/a/lomer / En Jon Bofilh/  +
, Per sartres foras los murs / En Colin del
Per sartres foras los murs / En Colin del Coral / En G. Dedieu / Per cosselhiers de sartres / En Guilho Garnier / En Jon Laudet / Per jupiers et coberturiers / En Nicholau Guiraut / En Raymon Ricart / Per veyriers / En Jo(han) Blanquier / En P. Fabre / Per oliers / En G. Boco / Per merciers revendeyres / En P. Fanabregol / En Esteve Bertolmieu / En B(er)tran Bastier / En P. Decommessac / Per merciers de la Fabraria e gardas del mestier / En Raymon Robert / En Jon Combas / Per cordiers e ferratiers e p(er) garda del mestier / En Raymon Gibal / En G. Bermon / Per larauradors del Coral / En Raymon Vayret Jo(han) Rogier /
Coral / En Raymon Vayret Jo(han) Rogier /  +
, Per bayssayres et tondeyres / En Jo(han) Jacme / En Esteve Salas / Per lauradors de la Vila nova / En P. Symon / En P. de Pena / Per lauradors del Portalet de la Vila nova / En B. Bru / En P. Gancaut //  + , Per lauradors de la Barcas / En G. Andrieu
Per lauradors de la Barcas / En G. Andrieu / En P. Gaudalmas / Per lauradors de Monpeslayret / En G. Rossel / En B(er)tolmieu Vezia / En Jon Gili Menre de Jorns/ Per lauradors del Ca(m)p den Conquas / En Jon B(er)tolmieu del Agret / En G. Vidal / Per lauradors de las Balmas / En B. Lado / En G. Bonet / En Raymon Dalmas a la Betejat / Per lauradors de la Vila franqua / En P. Andrieu / En Jac(me) Galaup/ Per lauradors del Legador / En Benezeg Oliva / En B. Cayrolet / En Pos Betin / Per lauradors del Pla(n) dels Oliviers / En P. Gase / En B. Borgada / Per ortolas del Carme vielh de Sa(n)t Cosme e de Botoneta / En B. de Romeguieyrac / En B. Boet / En P. Lavandier / Per baniers / En Johan Masclar / En Pos Mauri / En Duranto Paysalaygua / En Laures Gigay / Per sirvens de la Cela nova / Peyrot Naudo / ¶ Per lescala del dimercres / Per coyratiers / En Johan Benofarem / En G. del Pan / En Laures Girvays / Per sabatiers de carrieyra nova / En G. Hespital / En Mathieu Mataro / En B. Rafanel / Per sabatiers de Sant Jac(me) et de s(an)ta Eularia / En G. de la Conqua / En Esteve de la Tor /
En G. de la Conqua / En Esteve de la Tor /  +
, Per lauradors d(e)l Peyro de S(ant) Jac(me
Per lauradors d(e)l Peyro de S(ant) Jac(me) de Pos d(e)l Oliu et d(e)l Sauze / En Raymon Salandre / En Mathieu Calmeta / En Jon Vabre / Per lauradors del tribi dels lauradors sotz Lalvaura / En Jac(me) Ve(n)talho / En Duran Patao / Per lauradors de la Colonda / En Raymon Sigaleta / En P. Teyssier / En P. del Cros / Per ortolas de Sa(n)t B(er)tolmieu e de frayres menors / En Bere(n)guier Ricart / En Andrieu Dalmas / Per sabatiers vaconiers / En Andrieu de Portz / En Jacme Raynaut / Per sabatiers de s(an)ta Anna / En Miquel Bruguieyra / En B(er)tolmieu Chanvac / Per sabatiers de la carrieyra de Sant Guilhem / En G. Tredos / En Loys Forestier / Per sabatiers de la grilharia et del pilar de S(ant) Gili / En Raymon Sirigosta / En Girart Dangolesma //
Raymon Sirigosta / En Girart Dangolesma //  +
, Per sabatiers del Corral / En B(er)nat Cab
Per sabatiers del Corral / En B(er)nat Cabrier / En Sisele Frican / Per sabatiers de Saunaria e de la Peyras / En Johan Salvat / En Cassi de Lestrada / Per sabatiers de la bat danhana e d(e) la Blancaria / En P. Gitbal / En B. Ros / Per grotliers de dins e de foras los murs / En Robert Delluc / En Johan Denivers / Per fabres de Fabraria / En P. Lautier / En Johan Darnaut / Per fabres del corral e del portal Sant Guilhem / En P. Tolza / En B. le Platinier / Per fabres de Saunaria e de Sant Tomas / En Roman Cotelier / En P. Rigaut Sarralhier / Per fabres del pilar Sant Gili e per payroliers / En G. Garmer Menescalc / En Pos Minetas Menescalc / Per espaziers / En B(er)tran Adam / En Baudet Samso / Per cambiers, ro(m)pedors, e teyssedors / En G. Verna / En B. del Blat / Per cordiers e teyssedors / En B(er)tran de Laous / En B(er)nat Castel / En Esteve Catalan / Per gayniers / En Frances Fort / En P. Maran / Per esporteliers et escasseliers / En B(er)tolmieu Alaman / En Johan de Tuejas/ ¶ Per lescala del dijous / Per cambiadors e taulas tenens / En Daunizi Cardona / En B. Boza / En P. Ymbert / En Johan de Vila nova / En Fermin Gangi / Per canabassaria del cossolat / En Johan Martin / B. Sermola /
cossolat / En Johan Martin / B. Sermola /  +
, Per fabres del portal de Latas / En Johan
Per fabres del portal de Latas / En Johan Bru / En Raymon de Lissac / Per fabres del Legador e de la la Blancaria / En Johan Gari / En Johan Taulier / Per fabres del Peyro e de Sant Jacme / En P. de Valhelhac / En G. Palissa / Per merciers de la Gulharia / En G. Vidal / En Andrieu de Vilanova / Per canabassaria del Peyro / En B. Guilabert / En Mathieu Arier / Per candorayres de ribieyra / En G. Martin / En En G. Romer / Per liayres del Ca(m)p nou / En Hugo Calazelh / En Daude Pozancre / Per liayres de la peyra / En B(er)nat Laval /
liayres de la peyra / En B(er)nat Laval /  +
, Per senturiers / En Brolhan Fabre / En Raymon Gilabert / Per freniers / En Aley de la Rochela / En Jacme Guiraut / Per especiayre / En messier Manuel / En Raymon de Salalas / Per pebraria sobeyrana / En G. Pojol / En Jacme Rigaut / En Rigaut Alric //  + , Per pebraria de mercat / En Jon Fermin / E
Per pebraria de mercat / En Jon Fermin / En P. Daunizi / Per bastiers / En P. Trossel / En Frances del Pueg / En Perri / En G. Guiraut / Per argentiers / En Johan Martin / En B(er)renguier Fabregas / Per merciers de Sant Nicholau / En Raymon Drolha / En Johan de Londras / Per batedors de telas blancas / En / En Johan Vedel / En Johan Gui / Per encantayres et escrivas / En Jac(me) Rebol / En B. Balbia / ¶ Per lescala del divenre / Per plassa / Lo senher de la Palhada / En B. Becada / Per draparia vermelha / En Esteve de Clapiers / En Johan Grabelhs / Per pelhiers / En P. Johan / En Raymon Tormer / Per corratiers raubas portans / En Johan Columbier / En Johan Riquier / Per floquiers / En Johan Castanha / En Johan Vezian / Per fondeguiers de m(er)cadiers / En Loys Bonfilh / En Vidal Camarada / Per candeliers de ceu / En Nicholau Fabre / En Jacme Teyssier / Per farniers / En Algiuer Rothan/ En Johan Alhier / En Johan Borguada / ¶ Per lescala del dissapte / Per fustiers del portal de Latas / En Esteve Massana / En Pos Deves / En Jac(me) Sartre /
ssana / En Pos Deves / En Jac(me) Sartre /  +
, Per draparia de Sant Fermin / En B(er)engu
Per draparia de Sant Fermin / En B(er)enguier Franc / En G. Vidal / Per draparia de s(an)ta Cros / En B. Bisbe / En Jacme Lera / Per orgiers del Peyro / En Frances del Forn / En P. de Vallobieyra / En B. de Caunas / En Johan de Clapareda / Per orgiers del Pilar Sant Gili / En P. Campan / En Esteve Duran / Per fustiers del portal del Peyro / En Duran Narbona / En En G. Sobranssier / En Raymon Massana / Per fustiers del Portal nou / En B. Raols / En Guiraut Capion / Per fustiers de Blancaria / En Johan Boni / En P. Salas / Per peyriers / En B. Boni / En Johan Gili / En Frances del Pueg / Per manobras / Mondo de Sant Blaze / Jon Marcot / Raymon Lo Polit //
nt Blaze / Jon Marcot / Raymon Lo Polit //  +
, Per mouniers / En G. Becadel / En G. Sador
Per mouniers / En G. Becadel / En G. Sadorlin / En Huguet Lambert / En P. Pelet / Per corratiers e messatgiers de S(an)ta Anna / En Jac(me) del Banhs / En P. Colin / Per tav(er)niers / En Miquel B(er)nat / En Lauresset Sabatier / En Duran Angelier / Per plumbiers e baters de fuelha destanh / En Johan Massana / Per batedors de fuelha daur e dargent / En Johan Lalaman / En Antoni de Lucha / Per arbalestiers / En G. Nicholau / En G. Crozilhas / Per capeliers e batedors de coton / En Porro Johan cotonier / En Perrot Gruols cotonier / Per carretiers / En Jehannot Fizanssa / En P. Pescayre / En G. Symon / Per rauziers / En Johan Mercier / En Duran Lalvernhas / Per pozadiers / En P. Dales / En P. Debec Yssut <blanc>
P. Dales / En P. Debec Yssut <blanc>  +
, Per companhos doriaria del Peyro / En P. S
Per companhos doriaria del Peyro / En P. Seren / En Raymon Aymes / Per companhos del Pilar S(ant) Gili / En Anric de Moret / En Esteve Seveyrac / Per lanterniers / En Johan Castanhet / Per corratiers de la Peyra / En Esteve Lescudier / En B(er)enguier de Masselha / Per redayres e bresayres / En B(er)nat Galhart / En P. Broet / Per saliniers / En B(er)nat de Balmas / En P. Fabre / Per menestriers / En Raymon Salomon / En P. Arnaut / En Andreu Gauzi / En Perrot Floret /
aut / En Andreu Gauzi / En Perrot Floret /  +
, Ayssi escrivem los noms dels XIIII elegido
Ayssi escrivem los noms dels XIIII elegidores dels senhors obriers de la comuna clau-/sura de Monpeslier. Els noms dels digz obriers de lan .M.CCC.LVI. Enayssi ca(n)t apar desotz ¶ Per lescala del dimergue {Maistre Jon Lartissut not(ari) / En B(er)nat de Rocamaura porcatier} En Pons Fornier porcatier ¶ Per lescala del dilhus {En Johan Patau sedier / En P. de Bel Pueg pelicier} En Mathieu Cavanac pelicier ¶ Per lescala del dimars {En Esteve Robert blanquier / En Guiraut Marques ortolan} En G. de la Sala blanq(ui)er ¶ Per escala del dimecres {En P. Daudemares coyratier / En Arnaut Dom(er)gue sabatier} En P. Tenchuriers coyratier ¶ Per escala del dijous {En Jon de Suelhas canabassier / En Benezeg de Ribauta cambiador} En Fermin Gaugi ca(m)biador ¶ Per escala del divenres {En B. Pojol orgier / En P. Guilhem Menre de Jorns drapier} En P. de Vallobieyra orgier
Jorns drapier} En P. de Vallobieyra orgier  +
, ¶ Per escala del dissapte {En Johan Guilhe
¶ Per escala del dissapte {En Johan Guilhem fustier / En B. Boni peyrier} En P. Sadorlin peyrier ¶ Dicta vero die dicti domini, electores supranominati, electis more solito per dicto XII consuls, et vocati per ipsos in domo / consulatus, prestito prius juramento prestati consuetu / pro electione faciendi ipsorum operarium se incluserunt in solario dicte / domus./ Gil Galterii notarius Johannis Frizilhani nuncii dicti consulatus.
hannis Frizilhani nuncii dicti consulatus.  +
, Anno Dominice incarnationis M. CCC. LVI et
Anno Dominice incarnationis M. CCC. LVI et die prima mense januari, domino Johanne serenissimo principe dei gratia rege Francie regnante / noverint universi quod, congregati in domo consulatus ville Montispessulani, discreti viri Petrus Peregrini, Raymundus Grossi, Andreas Telholii, Guillelmus / de Blano Raymondus Duranti, Jacobus de Rodesio, Bernardus de Ozilhano, Petrus Trosseti, Guillelmus Pozara/ni et Petrus de Cogno, consu-/les dicti loci pro se et domino Guiraudus Quintalerii et Poncio Gervasii conconsulibus eorum absentium pro electione consulum maris pro anno sequenta / ut maris est facienda unanimiter eligerunt in consules maris, pro anno futuro, discretos viros Colinum Bertrandi burgense, Guirardum Grosseti, Bertholomeum Bertholomei et Bernardum Pojoli ordearium. Qua electione facta convocataque univer-/sitate Montispessulani ad sonum campanarum ecclesie Beate Marie de Tabulis in solario dicte domus, ut moris est, publicati fuerit populo ibidem congregato. / Testes sunt Johannes Ricardi, Bernardus Pagesii mercator, Guilhelmus Oliveti ordearius, Hugo de Amiliano sederius, Nicholau de Maserus apothecarius /, Bertholomeus Francisci, Johannes Frizilhani, nuncii dicti consulatus. ¶ Cossol de mar p(er) lan endevenidor / Lo senher en Colin Bertran borzes / Lo senher en Guir(art) Brosset m(er)cadier / Lo senher en Bertolmieu Bertolmieu pebrier1 / Lo senher en Bernat Pojel orgier / Postquam anno quo supra et die .II. mensis januarii dicti domini Colinus Bertrandi, Guirardus / Brosseti, Bertholomeus Bertholomei et Bernardus Pojolis consules maris de / novo electi. Existentis in domo dicti consulatus in presencia dominorum Guiraudi Quintalerii / Petri Pegrini, Raymundi Grossi, Andreas Tilholii, Raymundi Duranti, Jacobi de Rodesio, Bernardi de Ozilhano, Guilhelmi Pozareni, et Poncii Gervasii consules Montispessulani ibidem / presenc prestiterum sacramentum prestari consuetum scriptum in libro consuetudinum dicte ville et juraverunt ad sancta quatuor evangelia se boni et fidelii / in officio eorumdem./ Testes Nicholas de Maysseriis, Apochetus Bermundi de Podio scutiferi dicti consulatus.
mundi de Podio scutiferi dicti consulatus.  +
, Ayssi escrivem los noms dels XXXV eligidor
Ayssi escrivem los noms dels XXXV eligidors dels senhors cossols de Monpeslier de lan M CCCLVI per lan endevenidor de .M.CCC.LVII. E son elegidors aquels que son crosatz. ¶ Per lescala del dimergue / En Raymon del Pos, mazelier de motos1 / En Jon del Pos, mazelier de motos / En P. dels Camps, boatier / ‡ En Raymon Cabrier, porcatier / En P. Fumat, peyssonier ¶ Per lescala del dilhus / En Johan Calha Pan, pelicier / En Mathieu de Cavanac, pelicier / En P. de Golones, pelicier / En P. Castanssa, pelicier / ‡ En Johan Patau, sedier / ¶ Per lescala del dimars / En Bertran Crestina, blanquier / En Johan Porrieyras, blanquier / ‡ En Johan Malquier, laurador / En Guiraut Marques, laurador / En P. Lauzac, laurador ¶ Per escala del divenres / En P. Lucia, borzes / En B. Becada, borzes / ‡ En B. Pojol, orgier / En Frances del Forn / En Jacme Bonamic plus Vielh, drapier ¶ Per lescala del dissapte / ‡ En Raymon Menerba, fustier del Peyro / En P. Castel, fustier del Portal nou / En Johan Arnaut, fustier del Portal nou / En P. Sadorni, fustier del Portal nou / En P. Riquet, fustier del Portal nou / < blanc>
t, fustier del Portal nou / < blanc>  +
, ¶ Per escala del dimecres / En P. Tenchur
¶ Per escala del dimecres / En P. Tenchurier, coyratier / En P. Cortils, coyratiers / En Mathieu Mataro, sabatier / En Arnaut Domergue, sabatier / ‡ Maistre Johan Gautier, fabre / ¶ Per escala del digous / En Johan de Juvinhac, canabassier / En B. Vincens, pebrier / En Raymon Drolha, corregieri / En Andrieu Domergue, cambiador / ‡ En Esteve Berenguier, cambiador /
ador / ‡ En Esteve Berenguier, cambiador /  +
, Ayssi escrivem los noms dels .LX. eligitz
Ayssi escrivem los noms dels .LX. eligitz de lan .M.CCC.LVII. per lan endevenidor de .MCCC.LVIII. Els crosatz son aquels que son cossols de la vila de Monpeslier / ¶ Per taulas / Lo senher En P. Catala, cambiador / Lo senher En G. Geves, cambiador / ‡ Lo senher En P. de la Gautru, cambiador / Lo senher En Antoni Geves, cambiador / Lo senher En Benezeg de Ribauta, cambiador / ¶ Per taulas e per pebraria / Lo senher En G. Domergue, cambiador / Lo senher En Daunisi Cardona, cambiador / Lo senher En B. Boza, cambiador / ‡ Lo senher En Guiraut Brosset, cambiador / Lo senher En B. Enric, pebrier / ¶ Per peliciers e sediers / Lo senher En P. de Bel Pueg, pelicier / Lo senher En Gavano, pelicier / Lo senher En Arnaut Sabatier, pelicier / ‡ Lo senher En G. Folcaut, pelicier / Lo senher En Cauzit Daude, sedier / ¶ Per orgiers / Lo senher En P. Gaubert / Lo senher En Rigaut Agulho / Lo senher En B. de Caunas / Lo senher En P. de Vallobieyra / ‡ Lo senher En Johan de Clapareda /
eyra / ‡ Lo senher En Johan de Clapareda /  +
, ¶ Per plassa / Mosenher En G. del Pos cav
¶ Per plassa / Mosenher En G. del Pos cavalier, borzes / Lo senher En G. Cauzit maior, borzes / Lo senher En Esteve Sabos, borzes / Lo senher En Johan de Conquas, borzes / ‡ Lo senher En G. Cauzit filh que fon den P. Cauzit, borzes / ¶ Per draparia vermelha e de Sant Fermin / Lo senher En Johan Columbier, drapier / Lo senher En Jacme Guilhem, drapier / ‡ Lo senher En Esteve Rozier, drapier / Lo senher En R. Roart, drapier / Lo senher En B. Franc / ¶ Per canabassiers e per merciers de Sant Nicholau / Lo senher En Raymon de Colet, canabassier / Lo senher En Symon de Sant Gili, canabassier / Lo senher En B. Deygra, canabassier / Lo senher En Huc Erui, canabassier / Lo senher En Jon de Londras, mercier / ¶ Per mazeliers e peychoniers / Lo senher En Johan Ricart a lo Caslar, mazelier / Lo senher Johan Gauzi, mazelier / ‡ Berenguier Boysset, mazelier / Lo senher En G. de Roca Maura, mazelier / Lo senher En Raymon Laurier, peyssonier //
Lo senher En Raymon Laurier, peyssonier //  +
, ¶ Per coyratiers e sabatiers e fabres / Lo
¶ Per coyratiers e sabatiers e fabres / Lo senher En P. Daspras / Lo senher En Johan Benofarem / Lo senher En Guilhem Estanhol / Lo senher En Laures del Gra / ‡ Lo senher En P. Lautier / ¶ Per blanquiers / ‡ Lo senher En Esteve Robert / Lo senher En B. Crestina / Lo senher En Salvayre Reguitbaut / Lo senher En P. de la Bruguieyra / Lo senher En Johan Robert / ¶ Per peyriers e per fustiers / ‡ Lo senher En B. Boni / Lo senher En Johan Gili / Lo senher En Pos Nazari / Lo senher En Johan Guilhem / Lo senher En P. Salvanh /
Johan Guilhem / Lo senher En P. Salvanh /  +
, ¶ Per lauradors / Lo senher En B. Dalmas /
¶ Per lauradors / Lo senher En B. Dalmas / Lo senher En Aymeric Duran / Lo senher En Esteve Ricart / ‡ Lo senher En Jacme Janin / Lo senher En P. Salvinhac / E foron sendicz daquel an / Lo senher En Esteve Sabors Dauzel / Lo senher En P. Guilhem maior drapier / Fes ne carta maistre Ricart.
or drapier / Fes ne carta maistre Ricart.  +
Type Image  +
Typologie Documents administratifs  +
Verso non  + , oui  +
Liste des catégories Pages avec une carte provenant de l’extension Maps , BDPolima , Pages avec des liens de fichiers brisés , Image
Date de modification
Cette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki.
21 avril 2017 13:42:22  +
cacher les propriétés qui pointent ici 
  Aucune propriété ne pointe vers cette page.
 

 

Entrez le nom de la page à partir de laquelle commencer la navigation.